Oppretting og skifte av tak

Her er jobb hos kunde fra Ogndal, hvor det ble utbedret råteskader i form av oppretting og skifting av tak på låve og stabbur. 🏡 🔨

Takk til Oddvar Andre Jensen og Sigrid Benum Nygård for oppdraget

Oppstart

Under arbeid

Ferdig resultat

%d bloggers like this: